Systémy krmení selat

Pig equipment: automatic feeders for pig rearing and finishing

Automatic feeders

For a good piglet start, high daily weight gains and easy handling. Big Dutchman offers a wide range of automatic pig feeders for different areas of application, whether for rearing, finishing, group housing or individual feeding.

Chov prasnic

Chov prasnic

Inovativní vybavení stájí pro Váš chov prasnic naleznete zde: kotce pro kance a individuální kotce do jalováren, samozadržovací individuální kotce nebo krmné stanice do březáren se skupinovým chovem březích prasnic, porodní klece, podlahové systémy a doupátka pro selata do poroden, vybavení stájí pro dochov selat.

Mokré krmení HydroMix

Mokré krmení HydroMix

moderní a ekonomické mokré krmení s budoucností. Ať v malém nebo velkém provedení, ve stáji prasnic nebo výkrmu vepřů, Hydromix není pouze synonymem spolehlivého zaopatření všech zvířat, ale také vysoké kvality a maximální hygieny celého zařízení. Tato krmná zařízení mají důvěru již více než 7000 farmářů na celém světě.

Cell disruption of maize silage with the PEF system

The PEF (Pulsed Electric Fields) system makes maize silage digestible for pigs. Liquid feed recipes with a silage maize level of up to 15 percent are possible. Feed with high crude fibre contents strengthens the gastrointestinal tract, reduces the amount of antibiotics administered and thus helps keeping finishing pigs healthy.

Level-controlled agitator

This new agitator automatically adjusts its position to the filling level in the liquid feed mixing tank. All feed components are mixed thoroughly and ideally, irrespective of the filling level. This is an important prerequisite for exact metering of the feed at the individual feed valves.

TwinSpin tube system

TwinSpin transports a uniform feed mixture all the way from the mixing tank to the trough. Deposits caused by sedimentation are prevented and the metering precision at each feed valve is improved thanks to a constantly homogeneous feed mixture.

Suché krmení

Suché krmení

Solidní suché krmení pro použití v chovu prasnic, odchovu selat a výkrmu vepřů. Všude tam, kde se má v chovech prasat přepravovat a krmit suché krmivo ve formě šrotu, drceného krmiva nebo granulí, je DRY RAPID vhodným krmným systémem - od místa odběru ze sila až po výpady ve stájích prasnic, odchovnách selat a výkrmech vepřů.

Sila, spirály a šneky

Pro skladování, nebo i přepravu krmné směsi si můžete vybrat z našeho širokého sortimentu sil z pozinkovaného ocelového plechu, laminátu, anebo z trevírové tkaniny. Ke krmnému zařízení uskutečňujeme přepravu krmných směsí bez změny kvality šnekovými, nebo spirálovými dopravníky – záleží na dopravovaném výkonu a úhlu stoupání.

Systémy napájení

Systémy napájení

Je lhostejné, zda se jedná o chov prasnic, odchov selat nebo výkrm vepřů: optimální zaopatřování všech zvířat čerstvou pitnou vodou je extrémně důležité. Vody přitom musí být k dispozici dostatečné množství, bez jakýchkoliv nečistot a snadno dostupné. Big Dutchman disponuje vhodnou technologií pro Vaše stáje.

Enhanced welfare products

Enhanced welfare products

Well-proven solutions for modern pig production – piglets, sows and finishing pigs alike – ensure that our livestock is healthy and comfortable. Big Dutchman can provide the required housing equipment as well as enrichment toys and pig feeding systems. Take a look and see for yourself!